Văn bản pháp luật

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Báo giá
Giá Heo thịt hơi (Miền Bắc) từ 88.000 - 91.000 đ/kgGiá Heo thịt hơi CP 81.000 đ/kgGiá Heo thịt hơi (Miền Trung) từ 84.000 – 88.000 đ/kg Giá Heo thịt hơi (Miền Tây) 85.000 - 88.000 đ/kg Giá Heo thịt hơi (Miền Đông) 85.000 - 87.000 đ/kg
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quảng cáo
    13456
Văn bản pháp luật
(Muốn tìm tất cả thì để trống)
STT Số/Ký hiệu VB Nội dung trích dẫn Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
1 QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi-các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi. Bộ NN&PTNT 12/09/2011
2 QCVN 01 - 77 : 2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THƯƠNG MẠI - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Bộ NN&PTNN 12/09/2011
3 QCVN 01 - 104: 2012/BNNPTNT QCVN 01 - 104: 2012/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, và được ban hành theo Thông tư số 41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN Bộ NN&PTNN 15/08/2012
4 QCVN 01 - 10: 2009/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi-hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà. Bộ NN&PTNT 25/12/2009
5 Số: 198 /TB-BTC Bộ Tài chính thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với 01 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Nestle Việt Nam và 09 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam Bộ Tài Chính 24/03/2015
6 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Bộ NN và PTNT, Bộ Nội Vụ 25/03/2015
7 Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ NN và PTNT 26/03/2015
8 số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Bộ NN và PTNT, Bộ Nội Vụ 25/03/2015
9 Số 68/2006/QH11 Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Quốc Hội 29/06/2006
10 Thông tư 13/2015/TT-BNNPTNT Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bộ NN và PTNT 25/03/2015
11 TT số 10/2015/TTLT-BNNPTNT - BTC Thông tư liên tịch này quy định chi tiết mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá. Bộ NN&PTNT, Bộ Tài Chính 03/03/2015
12 Sử dụng ngọn mía là thực phẩm cho gia súc nhai lại Ngọn mía là một nguồn phụ phẩm có sẵn trong vụ thu hoạch mía với khối lượng rất lớn. Nếu biết sử dụng ngọn mía một cách hợp lý để khắc phục những hạn chế của nó ta có thể có được một nguồn thức ăn thô dồi dào quanh năm cho gia súc nhai lại 01/01/2000
13 100 Câu hỏi đáp Chăn nuôi Bò sữa Nuôi bò sữa nông hộ đã cho thấy tính hiệu quả và bền vững, đặc biệt là đối với những vùng thuần nông, năng suất cây trồng thấp . Rất nhiều nông dân muốn được học tập và đầu tư vào Bò sữa. 01/01/2000
14 18/2015/TT-BNNPTNT Thông tư này quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ NN và PTNT 24/04/2015
15 Chỉ thị số 10/CT-TTg Về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản. Thủ tướng Chính phủ 29/05/2015
Quảng cáo
  • thit mat
Tin mới
Video
Thống kê truy cập