Các văn bản khác

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Báo giá
1. Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 49.000 - 55.000 đ/kg; 2. Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 55.000 đ/kg; 3. Giá heo (lợn) hơi Hải Dương, Thái Bình 54.000 đ/kg; 4. Giá heo (lợn) hơi miền Trung, Tây Nguyên 43.000 - 53.000 đ/kg; 5. Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị, Hà Tĩnh 52.000 đ/kg; 6. Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 53.000 đ/kg; 7. Giá heo (lợn) hơi Bình Định 47.000 đ/kg; 8. Giá heo (lợn) hơi Kiên Giang, Hậu Giang 48.000 đ/kg; 9. Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long, Long An 47.000 đ/kg; 10. Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 49.000 - 55.000 đ/kg; 11. Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 55.000 đ/kg; 12. Giá heo (lợn) hơi Hải Dương, Thái Bình 54.000 đ/kg; 13. Giá heo (lợn) hơi miền Trung, Tây Nguyên 43.000 - 53.000 đ/kg; 14. Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị, Hà Tĩnh 52.000 đ/kg; 15. Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 53.000 đ/kg; 16. Giá heo (lợn) hơi Bình Định 47.000 đ/kg; 17. Giá heo (lợn) hơi Kiên Giang, Hậu Giang 48.000 đ/kg; 18. Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long, Long An 47.000 đ/kg
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quảng cáo
    13456
Các văn bản khác
(Muốn tìm tất cả thì để trống)
STT Số/Ký hiệu VB Nội dung trích dẫn Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Số: 57/2018/NĐ-CP Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Chính Phủ 26/04/2018
2 55/2015/NĐ-CP Nghị định này quy định về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống của nhân dân, cư dân ở nông thôn. Chính Phủ 09/06/2015
3 BC Đề án Tái Cơ cấu Ngành CN Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện đề tài Tái cơ cấu ngành chăn nuôi và triển khai các nhiệm vụ cấp bách 6 tháng cuối năm 2015 Cục Chăn nuôi - Bộ NN & PTNT 30/06/2015
4 5725 /TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu chăn nuôi và triển khai các nhiệm vụ cấp bách 6 tháng cuối năm 2015” Bộ NN và PTNT 17/07/2015
5 24/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 13/07/2015
6 122 /CV- HCN Tham gia Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á-Úc AAAP lần thứ 17 HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM 15/08/2015
7 Số: 1271 /TB-HVN V/v tổ chức hội thảo “Phát triển chăn nuôi bền vững” HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 17/09/2015
Quảng cáo
  • qcp2
  • qc4
Tin mới
Video
Thống kê truy cập