Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 20/07/2021

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Báo giá
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quảng cáo
    11356
Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 20/07/2021
Ngày đăng bài - 7/21/2021 12:00:00 AM
Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 20/07/2021

Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 20/07/2021, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt… Trong đó, đáng chú ý, giá gà thịt giảm mạnh ở các tỉnh miền Đông và miền Tây, chỉ 11.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi lỗ nặng, trong bối cảnh giá thức ăn lên đỉnh, giá thành 01 kg gà từ 26.000 - 27.000 đồng.

 

GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 20/07/2021
Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
20/07/2021  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  56,000-58,000         62.400 -6300 -9,2 -28100 -31,0
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  57,000-59,000         62.500 -6600 -9,6 -25000 -28,6
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  52,000-56,000        58.600 -7.800 -11,7 -27.500 -31,9
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  53,000-56,000        58.600 -8.800 -13,1 -27.900 -32,3
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi  7,000-9,500          6.650 2.250 51,1 850 14,7
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi  6,500-8,500          6.750 1.700 33,7 2.150 46,7
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  5,500-6,000          5.650 800 16,5 600 11,9
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  6,000-6,500          6.500 1.050 19,3 1.000 18,2
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) đ/kg           36.000       39.000 5.200 15,4 -200 -0,5
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) đ/kg           36.000       39.000 5.200 15,4 5.800 17,5
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg           36.000       39.000 5.200 15,4 2.400 6,6
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg           37.000       40.000 5.200 14,9 3.000 8,1
Gà con giống thịt (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi             8.000         8.000 1.200 17,6 -3.600 -31,0
Gà con giống thịt (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi           10.000       10.000 2.000 25,0 200 2,0
Gà con giống thịt (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi           10.000       10.000 2.000 25,0 200 2,0
Gà con giống thịt (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi           10.000       10.000 2.000 25,0 200 2,0
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg           25.000       28.200 2.600 10,2 -400 -1,4
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg           12.000       23.000 -1.000 -4,2 -4.200 -15,4
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg           11.000       22.600 -2.600 -10,3 -4.400 -16,3
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg           11.000       21.800 -3.200 -12,8 -5.200 -19,3
Gà con giống trứng (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi           15.000       15.000 4.000 36,4 3.100 26,1
Gà con giống trứng (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi           15.000       15.000 4.000 36,4 3.900 35,1
Gà con giống trứng (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi           15.000       15.000 4.000 36,4 4.000 36,4
Gà con giống trứng (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi           15.000       15.000 4.000 36,4 4.000 36,4
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  1,600-2,000          1.590 170 12,0 100 6,7
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  1,800-2,200          1.672 172 11,5 187 12,6
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2,000-2,100          1.810 365 25,3 440 32,1
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  1,900-2,000          1.710 360 26,7 370 27,6
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  7,000-8,000          7.900 -2.000 -20,2 -700 -8,1
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  9,000-10,000          9.900 -2.100 -17,5 -850 -7,9
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi           33.000       33.000 0 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi           30.000       30.000 0 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi           53.000       53.000 0 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi           50.000       50.000 0 0,0 0 0,0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  26,000-27,000        32.700 -400 -1,2 -1.800 -5,2
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  29,000-30,000        34.900 -800 -2,2 -2.300 -6,2
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  2,500-2,600          2.210 380 20,8 250 12,8
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2,700-2,800          2.290 370 19,3 280 13,9
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2,400-2,500          2.250 320 16,6 130 6,1
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2,300-2,400          2.130 310 17,0 210 10,9

 

Nguồn: channuoivietnam

Để lại comment của bạn

Họ tên:
Email:
Bình luận:
Quảng cáo
  • thit mat
Video
Thống kê truy cập