Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 27/06/2017

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Báo giá
1. Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 33.000 - 36.000 đ/kg; 2. Giá heo (lợn) hơi Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Tuyên Quang từ 33.000 - 34.000 đ/kg; 3. Giá heo (lợn) hơi Lạng Sơn từ 34.500 - 35.000 đ/kg; 4. Giá heo (lợn) hơi Móng Cái từ 34.000 - 35.500 đ/kg; 5. Giá heo (lợn) hơi Cao Bằng từ 35.000 - 36.000 đ/kg; 6. Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 31.000 - 36.000 đ/kg; 7. Giá heo (lợn) hơi Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa 34.000 đ/kg; 8. Giá heo (lợn) hơi Đắk Lak từ 32.000 - 34.000 đ/kg; 9. Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 27.000 - 33.000 đ/kg; 10. Giá heo (lợn) hơi TP. HCM từ 30.000 - 33.000 đ/kg; 11. Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai khoảng 31.000 đ/kg; 12. Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 33.000 - 36.000 đ/kg; 13. Giá heo (lợn) hơi Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Tuyên Quang từ 33.000 - 34.000 đ/kg; 14. Giá heo (lợn) hơi Lạng Sơn từ 34.500 - 35.000 đ/kg; 15. Giá heo (lợn) hơi Móng Cái từ 34.000 - 35.500 đ/kg; 16. Giá heo (lợn) hơi Cao Bằng từ 35.000 - 36.000 đ/kg; 17. Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 31.000 - 36.000 đ/kg; 18. Giá heo (lợn) hơi Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa 34.000 đ/kg; 19. Giá heo (lợn) hơi Đắk Lak từ 32.000 - 34.000 đ/kg; 20. Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 27.000 - 33.000 đ/kg; 21. Giá heo (lợn) hơi TP. HCM từ 30.000 - 33.000 đ/kg; 22. Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai khoảng 31.000 đ/kg
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quảng cáo
    13456
Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 27/06/2017
Ngày đăng bài - 6/30/2017 12:00:00 AM
Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 27/06/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 27/06/2017

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 27/06/2017

 

STT Sản phẩm Đơn vị tính

Giá ngày 27/06/2017

 1 Heo thịt hơi (ĐNB)  đ/kg 24.000-25.000
 2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB)  đ/kg 17.000-19.000
 3 Heo thịt hơi (ĐBSCL)  đ/kg 23.000-24.000
 4 Heo giống  kg, 20 kg đầu  45.000-50.000
 5 Gà lông màu  đ/con 1 ngày tuổi 3.000-4.000
 6 Gà thịt lông màu (ĐNB)  đ/kg 22.000 – 22.500
 7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL)  đ/kg 22.500 – 23.000
 8 Gà chuyên thịt  đ/con 1 ngày tuổi 9.500
 9 Gà thịt (ĐNB)  đ/kg 23.500-24.000
 10 Gà thịt (ĐBSCL)  đ/kg 24.500
 11 Gà chuyên trứng  đ/con 1 ngày tuổi

8.000

 12 Vịt Super-M  đ/con 1 ngày tuổi 9.000
 13 Vịt thịt Super-M  đ/kg 32.000-33.000
 14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32.000
 15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27.000
 16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 14.000-15.000
 17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 35.000-36.000
 18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
 19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45.000
 20 Trứng gà đ/quả 1.050 – 1.150
 21 Trứng vịt đ/quả 2.100

 

Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

Để lại comment của bạn

Họ tên:
Email:
Bình luận:
Quảng cáo
  • qcp2
  • qc3
Tin mới
Thống kê truy cập