Thông báo triển khai chương trình giống gốc vật nuôi năm 2020

cục chăn nuôi

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Báo giá
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quảng cáo
    11356
Thông báo triển khai chương trình giống gốc vật nuôi năm 2020
Ngày đăng bài - 10/2/2020 12:00:00 AM
Thông báo triển khai chương trình giống gốc vật nuôi năm 2020

Cục chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao đầu mối triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi năm 2020 gồm 46 chủng loại và số lượng cụ thể như sau:

 

TT

Loại giống gốc

ĐVT

Số lượng

Khu vực thực hiện

1

Lợn YS, LR và DR nái GGP SS

con

400

Miền Nam

2

Lợn đực KTNS phục vụ sản xuất

con

400

Miền Nam

3

Lợn YS, LR và DR nái GGP SS

con

500

Miền Bắc

4

Lợn đực KTNS phục vụ sản xuất

con

500

Miền Bắc

5

Lợn VCN nái GGP SS

con

550

Miền Bắc

6

Lợn đực VCN KTNS phục vụ sản xuất

con

50

Miền Bắc

7

Lợn Móng cái thuần SS

con

240

Miền Bắc

8

Lợn hương cái thuần SS

con

240

Miền Bắc

9

Gà màu VLV1, VLV2 mái dòng thuần SS

con

2.500

Miền Nam

10

Gà Ai Cập mái thuần SS

con

1.600

Miền Bắc

11

Gà H’Mông mái thuần SS

con

1.800

Miền Bắc

12

Gà mía mái thuần SS

con

600

Miền Bắc

13

Gà Đông Tảo mái thuần SS

con

600

Miền Bắc

14

Gà LV mái dòng thuần SS

con

2.800

Miền Bắc

15

Gà LMT1, LMT2 mái dòng thuần SS

con

1.200

Miền Trung

16

Gà ri mái thuần SS

con

1.200

Miền Bắc

17

Gà Móng mái thuần SS

con

1.500

Miền Bắc

18

Gà Tiên Yên mái thuần SS

con

2.000

Miền Bắc

19

Gà Ninh Hòa mái dòng thuần SS

con

2.500

Miền Trung

20

Gà chọi mái thuần SS

con

500

Miền Trung

21

Vịt TC mái dòng thuần SS

con

2.000

Miền Nam

22

Vịt biển mái thuần SS

con

3.100

Cả nước

23

Vịt V2, V7, V12, V17 mái dòng thuần SS

con

3.500

Miền Nam

24

Vịt SM2 mái dòng thuần SS

con

3.500

Miền Bắc

25

Vịt SM3 mái dòng thuần SS

con

2.200

Miền Bắc

25

Ngan R51, R71 mái dòng thuần SS

con

3.600

Miền Bắc

27

Ngan RT7, RT8 mái dòng thuần SS

con

1.000

Miền Bắc

28

Trâu đầm lầy cái thuần SS

con

80

Miền Bắc

29

Trâu Muhra, đầm lầy cái thuần SS

con

90

Miền Nam

30

Bò đực giống nhập ngoại sản xuất tinh

con

57

Miền Bắc

31

Bò Senepol cái thuần SS

con

30

Miền Bắc

32

Bò Red Angus cái thuần SS

con

30

Miền Nam

33

Bò Droughmaster cái thuần SS

con

50

Miền Nam

34

Bò Brahman cái thuần SS

con

80

Miền Nam

35

Ngựa nội cái thuần SS

con

20

Miền Bắc

36

Dê Boer cái thuần SS

con

210

Cả nước

37

Dê Saanen cái thuần SS

con

150

Cả nước

38

Dê bách thảo cái thuần SS

con

150

Cả nước

39

Cừu Phan Rang cái thuần SS

con

600

Cả nước

40

Ong ngoại (Apis mellifera) thuần

đàn

2.200

Cả nước

41

Ong mật nội thuần

đàn

2.000

Cả nước

42

Ong Apis Cerana indica thuần

đàn

600

Cả nước

43

Ong mật HN, ĐN, LĐ, TG thuần

đàn

600

Cả nước

44

Tằm thầu dầu lá sắn thuần

6.500

Tây Nguyên

45

Tằm lưỡng hệ thuần

4.000

Miền Bắc

46

Tằm đa hệ thuần

5.500

Miền Bắc

Xin mời các cơ sở chăn nuôi có đủ điều kiện năng lực về con người, cơ sở vật chất và đàn giống gốc vật nuôi đáp ứng Quyết định số 2317/QĐ-BNN-CN ngày 07/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt tiêu chí đối với cơ sở nuôi giữ giống gốc, sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi và giống gốc thủy sản, Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN ngày 4/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTN đăng ký tham gia thực hiện việc nuôi giữ đàn giống gốc và cung ứng sản phẩm giống gốc từ 1/1 đến 31/12/2020.

Đăng ký tham gia bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu gửi về Cục Chăn nuôi – Bộ nông nghiệp và PTNT, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội từ 8 giờ ngày 29/9 đến 14 giờ 30 ngày 10/10/2020.

(Liên hệ chi tiết với bà Trần Thị Ngọc Lan, Phòng giống vật nuôi – Cục Chăn nuôi, Điện Thoại: 0961186668, E.mail: ngoclanmanh@yahoo.com)

 

Để lại comment của bạn

Họ tên:
Email:
Bình luận:
Quảng cáo
  • thit mat
Video
Thống kê truy cập