Ban Chấp Hành

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Báo giá
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quảng cáo
    1156
Ban Chấp Hành

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM KHÓA VII
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 (Tên xếp theo vần a, b, c)

(Kèm theo Biên bản Bầu cử Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam tại
Đại hội đại biểu Hội Chăn nuôi Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2027) lập ngày 21/12/2022)

STT

Họ và Tên

Chức danh, nghề nghiệp/

cơ quan công tác

1

Ông Hà Văn An

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt Thái Nguyên. ỦY viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

2

Bà Đỗ Kim Chi

Giám đốc thu mua Công ty TNHH New Hope Miền Bắc

3

TS. Tống Xuân Chinh

 Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi. Ủy viên Thường vụ  Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

4

Ông Nguyễn Văn Chữ

Giám đốc Công  ty TNHH  Sản xuất và Thương mại Nam Thành

5

Ông Nguyễn  Chí Công

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH  Japfa Comfeed Việt Nam

6

ThS. Phạm Hữu Duệ

 Trưởng ban Tổ chức chính sách Hội Liên hiệp các Hội Khoa học, Kỹ thuật Việt Nam

7

ThS. Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần chứng nhận VINACERT

8

Ông Bùi Bình Dương

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VIENOVO Việt Nam

9

TS. Nguyễn Xuân Dương

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam khóa VII

10

Ông Nguyễn Trọng Đạo

Công ty TNHH LINKFARM, Công ty Cổ phần GREEN FEED Việt Nam

11

TS. Nguyễn Quốc Đạt

Phó Chủ tịch  Hội Chăn nuôi Việt Nam, khóa VII

12

Ông Nguyễn Kim Đoán

 Phó Chủ tịch Hiệp Hội Chăn nuôi Đồng Nai, Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam khóa VII

13

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

 Phó TBT phụ trách Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi.,Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam khóa VII

14

 

PGS.TS. Hoàng Kim Giao
 

Chủ tịch Hiệp hội  chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam khóa VII

15

Ông Phạm Thanh Hà

Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia

16

Ông Nguyễn Quang Hiếu

Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Deheus

17

TS. Thái Quốc Hiếu

Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Tiền Giang

18

TS. Phan Trọng Hổ

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Bình Định

19

Ông Trần Hòa

Chủ tịch HĐQT, Công ty CP khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh

20

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

Chi hội trưởng Chi hội Chăn nuôi Đại học Thái Nguyên, Thành viên Ban biên tập Tạp chí KHKT Chăn nuôi

21

Ông Hoàng Việt Hùng

Giám đốc Cty TNHH sản xuất và dịch vụ Gia Linh

22

TS. Nguyễn Văn Hưng

 Chủ tịch Hội CNTY tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

23

Bà Thái Hương

Chủ tịch Chiến lược HĐQT Tập đoàn TH milk, Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

24

TS. Võ Sinh Huy

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Thanh Hóa

25

TS. Nguyễn Quý  Khiêm

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương, Viện Chăn nuôi

26

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

Chuyên gia chăn nuôi, Tư vấn cho doanh nghiệp

27

Ông Chung Kim

Chủ doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương

28

PGS.TS. Sử Thanh Long

Trưởng bộ môn; Giảng viên cao cấp Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

29

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

Giảng viên cao cấp, Học viện Nông nghiêp Việt Nam. ỦY viên Thường vụ Hội Chăn nuôi VN khóa VII

30

Ths. Đào Mạnh  Lương

Tổng Giám đốc. Công ty Cổ phần Tập đoàn MAVIN. Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam khóa VII.

31

Ông  Đoàn Trọng Lý

Chủ tịch HĐQ - TGĐ Công ty Cổ phần Chăn nuôi chế biến và xuất nhập khẩu.Ủy viên Thường vụ Hội chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

32

Ths. Nguyễn Đình Mạnh

Giám dốc Công ty CP giống & thiết bị nông nghiệp miền Bắc. Phó GĐ Trung tâm CAAT (Hội CNVN)

33

Ông Hà Văn Minh

Tổng Giám đốc Công ty Thức ăn chăn nuôi  Hoa Kỳ. ỦY viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

34

Ths. Nguyễn Quốc Minh

Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Nông nghiệp số. Giám đốc Đặc san Chăn nuôi Việt Nam. Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

35

Ông Phạm Hải Nam

Tổng giám đốc Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu. Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

36

PGS.TS. Lê Văn Năm

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Thuốc Thú y Việt Nam

37

Ông Phạm Thành Nhương

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Thái Bình

38

Ths. Phạm Duy Phẩm

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu  lợn Thụy Phương, Viện Chăn nuôi

39

Ths. Bùi Đại Phong

Chủ tịch HĐQT Cty CP giống gia súc Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Hà Nội

40

TS. Phạm Quang Phúc

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Thái Nguyên

41

TS. Lê Thành  Phương

Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

42

TS. Trần Thị Mai Phương

Phó Viện trưởng Viện KHKT Chăn nuôi (Hội chăn nuôi VN) 

43

Ông Nguyễn Văn Quyết

Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, Tập đoàn Tân Long

44

TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi Thú y Hà Nội. Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

45

TS. Nguyễn Thanh  Sơn

Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

46

Ông Võ Trường Sơn

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

47

TS. Võ Văn Sự

Chi hội trưởng Chi hội động vật quý hiếm

48

TS. Bạch Quốc Thắng

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam (Greenvet)

49

Ông Hà Văn Thắng

Chủ tịch HĐQT Công ty T&T 159. Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

50

TS. Nguyễn Tất Thắng

Chuyên gia chăn nuôi.Tổng thư ký Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

51

Ths. Trịnh Quang Thanh

Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Pháp Quốc tế (VIPHAVET). Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

52

Ông Nguyễn Phương Thành

Chủ tịch HĐQT Cty CP XNK Châu Á Thái Bình Dương.

53

TS. Hoàng Tuấn Thành

Giám đốc Trung tâm VIGOVA, Phân viện Chăn nuôi miền Nam

54

Ths.  Lã Văn Thảo

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Cuc Chăn nuôi.

55

TS. Phạm Công Thiếu

Viện trưởng  Viện Chăn nuôi. Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt nam Khóa VII

56

PGS.TS Nguyễn Quang Thiệu

Phó Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại học Nông Lâm Thành phố HCM

57

TS. Lê Văn Thông

Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra  Hội chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

58

Ông Phạm Đức Thuận

Giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Phát Việt Nam

59

PGS.TS. Lê Thị Thúy

Viện trưởng Viện KHKT Chăn nuôi (Hội Chăn nuôi VN) Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

60

Bà Lê Thanh Thủy

Phó Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu

61

PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu

Chuyên gia chăn nuôi, Nguyên Viện trưởng Viện Chăn nuôi

62

Ths. Nguyễn Văn Tịnh

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Hải Dương. Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt nam Khóa VII

63

TS. Dương Xuân Tuyển

Chuyên gia chăn nuôi, Phó Trưởng Ban kiểm tra Khóa VII

64

Ông Hoàng Triều

Chủ tịch Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Thuốc Thú y Việt Nam.

65

TS. Nguyễn Văn Trọng

Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại & dịch vụ Nông nghiệp Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi

66

Ông Nguyễn Quốc Trung

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MASAN MEATLIFE

67

Ông Dương Anh Tuấn

Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh

68

ThS. Vũ Anh Tuấn

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C,P Việt Nam, Chi nhánh Hải Dương, Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi VN Khóa VII

69

Bà Nguyễn Mai Tố Uyên

Chủ tịch HĐQT Công ty THHH Thú y Đông Phương

70

TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Chăn nuôi Hòa Phát

71

PGS.TS. Cao Văn

Chuyên gia chăn nuôi, Nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương. Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam,Khóa VII

72

PGS.TS. Nguyễn Đăng Vang

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VI, Chủ tịch Danh dự Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

73

Ông Đào Quang Vinh

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Vinh Anh, Hà Nội. Ủy viên Thường vụ Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

74

Ths. Nguyễn Văn Vinh

Chuyên gia chăn nuôi, Nguyên Phó trưởng Ban quản lý các Dự án nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT

75

Bà Nguyễn Thị Xuân

Giám đốc Công ty TNHH Coen -Bio

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
HỘI CHĂN HUÔI VIỆT NAM NK VII
CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Xuân Dương

 

 

 

 

Quảng cáo
  • qc3
  • ildex quang cao
  • Huali
Video
Thống kê truy cập