Hội Chăn Nuôi Việt Nam

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Báo giá
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quảng cáo
    1156
Hội Chăn Nuôi Việt Nam

            HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM

 Animal Husbandry Association of Việt Nam - AHAV

 Địa chỉ: Số 73 (Tầng 4) Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

         Điện thoại: 024. 38691511/38687708/36290621/35335758

        Fax: 024. 38691511           Email: vanphong@hoichannuoi.vn

                                               www.hoichannuoi.vn

 

Được thành lập theo Quyết định số 127 ngày 19 tháng 4 năm 1991 của Chính phủ

 

 

 

A. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

 

1. Hội Chăn nuôi Việt Nam (AHAV)  là tổ chức xã hội nghề nghiệp lớn nhất và được thành lập sớm nhất của ngành chăn nuôi và thú y, hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Đến năm 2023, Hội đã trải qua 32 năm hoạt động, ngày 21/12/2022, Hội Chăn nuôi Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VII (2022-2027). Đại hội có chủ đề Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo; Chung sức xây dựng ngành chăn nuôi hiện đại, phát triển bền vững.

 

Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam khóa VII

 

2. Là tổ chức đại diện cho tiếng nói của những hội viên hoạt động liên quan tới ngành chăn nuôi (sản xuất, thương mại, dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo, quản lý...) bao gồm các cá nhân, tổ chức (Việt Nam và tổ chức có yếu tố nước ngoài hoạt động liên quan tới lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên lãnh thổ Việt Nam). 

 

3. Có nhiệm vụ đề xuất, tư vấn, phản biện, giám định trong việc:

 

- Xây dựng và ban hành các chính sách, cơ chế, văn bản pháp lý khác; các quy chuẩn, tiêu chuẩn cấp quốc gia và cấp ngành liên quan tới ngành chăn nuôi. 

 

- Công tác xây dựng quy hoạch, chiến lược, chương trình, đề án, dự án...liên quan tới ngành chăn nuôi ở cấp bộ, ngành và cấp tỉnh, thành phố.

 

- Tư vấn xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, theo tiêu chuẩn VIETGAP, các mô hình sản xuất, kinh doanh mới, các chuỗi liên kết giá trị trong chăn nuôi nhằm góp phần phát triển bền vững, gia tăng giá trị, tăng khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi.

 

4. Tham gia công tác nghiên cứu KHKT; tổ chức các tập huấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo ...nhằm chuyển giao khoa học, công nghệ mới và phổ biến kiến thức cho người chăn nuôi.

 

5. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của người chăn nuôi và người tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi.

 

6. Thực hiện các dịch vụ công liên quan tới ngành chăn nuôi do Nhà nước giao.

 

7. Đại diện ngành tham gia các hoạt động quốc tế liên quan tới lĩnh vực chăn nuôi ở khu vực và quốc tế; tham gia là thành viên các tổ chức quốc tế về lĩnh vực chăn nuôi khi thấy phù hợp.

 

8. Xuất bản các ấn phẩm để thường xuyên cung cấp các thông tin về cơ chế, chính sách mới, về tình hình sản xuất, thị trường trong và ngoài nước, về các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ chăn nuôi; giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới  qua: Tạp chí KHKT Chăn nuôi, Đặc san Chăn nuôi Việt Nam, các website do AHAV quản lý.

 

B. TỔ CHỨC CỦA HỘI

 

I. Đơn vị trực thuộc Trung ương Hội:

 

1. Văn phòng Trung ương Hội tại Hà Nội

 

2. Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

 

3. Viện Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Chăn nuôi (VNASTI)

 

4. Trung tâm Tư vấn đào tạo và Chuyển giao công nghệ chăn nuôi (CAAT)

 

5. Tạp chí KHKT Chăn nuôi

 

6. Đặc san Chăn nuôi Việt Nam

 

II. Đơn vị thành viên: Hiện nay, AHAV có 30 tỉnh, thành Hội, 22 chi Hội  với  18.000 hội viên và trên 200 tổ chức là thành viên. Trong đó, có nhiều đơn vị nghiên cứu, đào tạo, khuyến nông; các công ty, trang trại, hợp tác xã chăn nuôi, đơn vị sản xuất TĂCN, sản xuất thuốc thú y; giết mổ, chế biến, kinh doanh và dịch vụ chăn nuôi…cùng trên 100 hội viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong hoạt động khoa học công nghệ và quản lý kinh tế chuyên ngành chăn nuôi.…


III. Ban lãnh đạo khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027

 

1. Ban chấp hành: 75 người

 

2. Ban Thường vụ: Gồm 27 thành viên

 

3. Ban Kiểm tra: Gồm 5 thành viên

 

4. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký :

 

+ Chủ tịch: TS Nguyễn Xuân Dương

 

 Email: xuanduongcnn@gmail.com; SĐT: 0913002656

 

+ Phó Chủ tịch Thường trực: TS Nguyễn Ngọc Sơn

 

Email: ngocsonttgsl@gmail.com; SĐT: 0912564463

 

+ Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam: TS Nguyễn Quốc Đạt,

 

Email: ttnc2000@gmail.com; SĐT: 0913704095

 

+ Phó chủ tịch kiêm nhiệm : TS. Nguyễn Văn Hưng

 

 Email: hungccty2012@gmail.com; SĐT: 0903580521

 

+ Tổng Thư ký : TS. Nguyễn Tất Thắng

 

  Email: thangnt49@gmail.com; SĐT: 0913229218

 

C. Hội Chăn nuôi Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và thành viên của Hội Chăn nuôi Á - Úc (AAAP).

 

D. Với truyền thống 32 năm hoạt động và phát triển, Hội Chăn nuôi Việt Nam đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ, Ngành, Địa phương. Từ năm 2013 đến năm 2016, hai lần được nhận Giải thưởng “Tổ chức có đóng góp nhiều nhất cho ngành Chăn nuôi”.

 

Quảng cáo
  • qc3
  • Huali
Video
Thống kê truy cập