Ban Thường Vụ

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Báo giá
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quảng cáo
    1156
Ban Thường Vụ

DANH SÁCH  BAN THƯỜNG VỤ HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM KHÓA VII
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 (Xếp theo thứ tự a,b,c)

(Kèm theo Biên bản Bầu Ban Thường vụ tại Đại hội đại biểu
Hội Chăn nuôi Việt Nam nhiệm kỳ VII, lập ngày 21/12/2022)

STT

Họ và Tên

Chức danh nghề nghiệp

cơ quan công tác

1

Ông Hà Văn  An

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt, Thái Nguyên.

Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

2

Ông Tống Xuân Chinh

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

3

Ông Nguyễn Xuân Dương

Phó Chủ tịch thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VI, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

4

Ông Nguyễn Quốc Đạt

Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt nam Khóa VI, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

5

Ông Nguyễn Kim Đoán

Phó Chủ tịch Hiệp Hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

6

Ông Nguyễn Văn Đức

Phó TBT phụ trách Tạp chí KHKT chăn nuôi, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

7

Ông Hoàng Kim Giao

Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn VN, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

8

Ông Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịnh  Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế. Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

9

Bà Thái Hương

Chủ tịch Chiến lược Tập đoàn TH Milk. Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

10

Ông Đoàn Trọng Lý

Chủ tịch  HĐQT -TGĐ Cty CP Chăn nuôi chế biến xuất  nhập khẩu. Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

11

Ông Đào Mạnh Lương

Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Tập đoàn MAVIN. Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

12

Ông Đỗ Đức Lực

Giảng viên cao cấp Khoa Chăn nuôi Học viện Nông nghiệp Việt nam.  Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

13

Ông Nguyễn Quốc Minh

Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Nông nghiệp số. Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

14

Ông Hà Văn Minh

Tổng Giám đốc Công ty Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ. Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

15

Ông Phạm Hải Nam

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Mâu. Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

16

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi Thú y Hà Nội. Ủy viên BCH Hội chăn nuôi VN Khóa VII

17

Ông Nguyễn Thanh  Sơn

Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, Ủy viên BCH Hội chăn nuôi VN Khóa VII

18

Ông Hà Văn  Thắng

Chủ tịch HĐQT Công ty T&T 159. Ủy viên BCH Hội chăn nuôi VN  khóa VII

19

Ông Nguyễn Tất Thắng

Tổng thư ký Hội Chăn nuôi VN Khóa VI, Giám đốc Trung tâm CAAT. Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

20

Ông Trịnh Quang Thanh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Pháp Quốc tế (VIPHAVET). Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

21

Ông Phạm Công Thiếu

Viện trưởng  Viện Chăn nuôi. Uỷ viên BCH  Hội chăn nuôi VN Khóa VI

22

Ông Lê Văn Thông

Trưởng Ban kiểm tra  Hội chăn nuôi VN Khóa VI, Ủy viên BCH Hội Chăn nuôi Việt Nam Khóa VII

23

Bà Lê Thị Thúy

Viện trưởng Viện KHKT chăn nôi VN. Ủy viên BCH Hội chăn nuôi VN Khóa VII

24

Ông Nguyễn Văn  Tịnh

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Hải Dương. Ủy viên BCH Hội chăn nuôi VN Khóá VII

25

Ông Vũ Anh Tuấn

Phó Tổng giám đốc Công cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam CN Hải Dương. Uỷ viên BCH Hội chăn nuôi VN Khóa VII

26

Ông Cao Văn

Chuyên gia Chăn nuôi, nguyên Hiệu trưởng Đại học Hùng Vương. Ủy viên BCH Hội chăn nuôi VN Khóa VII

27

Ông Đào Quang Vinh

Tổng giám đốc Công ty CP thực phẩm Vinh Anh, TP Hà Nội. UVBCH Hội chăn nuôi VN Khóa VII

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM KHÓA VII
CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Xuân Dương

 

Quảng cáo
  • qc3
  • Huali
Video
Thống kê truy cập