Cơ sở chăn nuôi

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Báo giá
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quảng cáo
    1156
Cơ sở chăn nuôi
(Muốn tìm tất cả thì để trống)
STT Số/Ký hiệu VB Nội dung trích dẫn Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 Trong 212 Điều của Luật có một số điều liên quan đến trồng cây cây NN (làm TACN, XD nhà máy TACN…). Luật có hiệu lực từ 1/7/2014 Quốc Hội 29/11/2013
2 51/2014/TT-BNNPTNT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. Bộ NN&PTNT 27/12/2014
3 Chỉ thị số 396/CT-BNN-TCLN Ban hành quy định cụ thể về điều kiện nuôi các loài động vật hoang dã, trong đó có các biện pháp phòng ngừa rủi ro phù hợp với thực tế địa phương và các quy định của pháp luật; chủ động ứng phó kịp thời với tình trạng động vật tấn công người hoặc thoát khỏi môi trường có kiểm soát. Bộ Nông nghiệp và PTNT 15/01/2015
4 54/2014/TT-BNNPTNT Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Bộ Nông nghiệp và PTNT 30/12/2014
5 Công văn số 96/CN-KHTC Cục Chăn nuôi đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tiếp tục chỉ đạo tổng hợp, báo cáo định kỳ theo tháng/quý/năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả sản xuất chăn nuôi kỳ báo cáo và kế hoạch trọng tâm thực hiện kỳ tiếp theo (mẫu đề cương báo cáo theo phụ lục đính kèm). Cục Chăn nuôi - Bộ NN và PTNN 04/02/2015
6 Thông tư 30/2015/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Bộ Tài Chính 09/03/2015
7 Nghị định 210/2013/NĐ-CP Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông thôn. Nghị định này quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Chính Phủ 19/12/2013
8 Nghị định 44/2014/NĐ-CP Nghị định này quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất. Chính Phủ 15/05/2014
9 NĐ số 118/2014/NĐ-CP Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp Chính Phủ 17/12/2014
10 529 /CN-GSL Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong thời tới, tình trạng nắng nóng có thể sẽ kéo dài và xảy ra trên diện rộng. Để chủ động, kịp thời phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi và giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, Cục Chăn nuôi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ triển khai thực hiện một số nội dung Cục Chăn nuôi - Bộ NN & PTNT 11/05/2015
11 3941/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát về hội nghị “Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong chăn nuôi" Bộ NN và PTNT 21/05/2015
12 60/2010/TT-BNNPTNT Thông tư này quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn theo phương thức thủ công hoặc bán tự động. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động giết mổ lợn trên lãnh thổ Việt Nam. Bộ NN và PTNT 28/10/2010
13 Thông tư Số: 04/2016/TT-BTNMT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Bộ TN&MT 29/04/2016
Quảng cáo
  • qc3
  • Huali
Video
Thống kê truy cập