Thú y và ATTP

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Báo giá
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quảng cáo
    1156
Thú y và ATTP
(Muốn tìm tất cả thì để trống)
STT Số/Ký hiệu VB Nội dung trích dẫn Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Nghị định QĐ xử phạt vi phạm hành chính về ATTP - 178/2013/NĐ- CP Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Chính Phủ 14/11/2013
2 9648/ CT-BNN-Cn Việc phòng chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông - Xuân 2014-2015 Để chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trong vụ Đông - Xuân, đồng thời đảm bảo phát triển chăn nuôi 2015 BNN&PTNT 01/12/2014
3 Quyết định số: 445/QĐ-BNN-QLCL QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Bộ NN&PTNT 04/02/2015
4 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Quốc Hội 17/06/2010
5 Số 52/2005/QH11 Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường. Quốc Hội 29/11/2005
6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật. Chính Phủ 01/08/2007
7 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân). Chính Phủ 25/04/2012
8 Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (gọi tắt là VSATTP) phục vụ tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Thủ tướng 20/02/2006
9 Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm ATVSTP. Để tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thủ tướng 26/09/2005
10 Chỉ thị số 37/2005/CT-TTg Chỉ thị về một số biện pháp tăng cường quản lý hóa chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thủ tướng 28/10/2005
11 Quyết định số 48/2005/QĐ-TTg Quyết định của thủ tướng chính phủ số 48/2005/QĐ-TTG Ngày 08/03/2005 về việc thành lập ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thủ tướng 08/03/2010
12 4310/TB-BNN-VP Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị Triển khai Đề án Thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Bộ NN và PTNT 02/06/2015
13 Công văn số 4414/BNN-CN Về việc tăng cường công tác giết mổ gia súc, gia cầm. Cục Chăn nuôi - Bộ NN & PTNT 05/06/2015
14 1003/TY-DT Kiểm soát ngăn chặn Hội chứng viêm đường hô hấp cấp đường Trung Đông do vi rút Corona (Mers-CoV).Kiểm soát ngăn chặn Hội chứng viêm đường hô hấp cấp đường Trung Đông do vi rút Corona (Mers-CoV) Cục Thú y - Bộ NN & PTNT 08/06/2015
15 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi Chính phủ 09/10/2013
Quảng cáo
  • qc3
  • Huali
Video
Thống kê truy cập