Văn bản pháp luật

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Báo giá
Giá Heo thịt hơi (Miền Bắc) từ 88.000 - 91.000 đ/kgGiá Heo thịt hơi CP 81.000 đ/kgGiá Heo thịt hơi (Miền Trung) từ 84.000 – 88.000 đ/kg Giá Heo thịt hơi (Miền Tây) 85.000 - 88.000 đ/kg Giá Heo thịt hơi (Miền Đông) 85.000 - 87.000 đ/kg
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quảng cáo
    13456
Văn bản pháp luật
(Muốn tìm tất cả thì để trống)
STT Số/Ký hiệu VB Nội dung trích dẫn Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
1 60/2010/TT-BNNPTNT Thông tư này quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn theo phương thức thủ công hoặc bán tự động. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động giết mổ lợn trên lãnh thổ Việt Nam. Bộ NN và PTNT 28/10/2010
2 Thông tư Số: 04/2016/TT-BTNMT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Bộ TN&MT 29/04/2016
3 55/2015/NĐ-CP Nghị định này quy định về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống của nhân dân, cư dân ở nông thôn. Chính Phủ 09/06/2015
4 BC Đề án Tái Cơ cấu Ngành CN Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện đề tài Tái cơ cấu ngành chăn nuôi và triển khai các nhiệm vụ cấp bách 6 tháng cuối năm 2015 Cục Chăn nuôi - Bộ NN & PTNT 30/06/2015
5 5725 /TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu chăn nuôi và triển khai các nhiệm vụ cấp bách 6 tháng cuối năm 2015” Bộ NN và PTNT 17/07/2015
6 24/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 13/07/2015
7 122 /CV- HCN Tham gia Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á-Úc AAAP lần thứ 17 HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM 15/08/2015
8 Số: 1271 /TB-HVN V/v tổ chức hội thảo “Phát triển chăn nuôi bền vững” HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 17/09/2015
9 KT chống rét cho trâu bò Kỹ thuật chống rét cho trâu bò Kỹ thuật khi nhiệt độ dưới 12 độ C, cách làm chuống nuôi, giữ ấm cho trâu bò, thức ăn cho trâu bò, nước uống, quản lý Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT 01/01/2000
10 192/HD-CN-GSL Hướng dẫn kĩ thuật đối với trại nuôi dê, cừu Hướng dẫn của Cục Chăn nuôi - Bộ NN và PTNT, ngày 09/3/2015 Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNN 09/03/2015
11 191/HD-CN-GSL Hướng dẫn kĩ thuật đối với trại nuôi thỏ Hướng dẫn của Cục Chăn nuôi - Bộ NN và PTNT, ngày 09/3/2015 Cục Chăn nuôi - Bộ NN & PTNN 09/03/2015
12 TCVN 3807 - 83 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3807-83 Nhóm N – Lợn giống Phương pháp đánh số tai. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh số cho cá thể thuốc lợn giống thuộc cơ sở nhân giống của nhà nước. Ủy ban khoa học kỹ thuật nhà nước 30/07/1983
13 QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học.Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia cầm có quy mô trang trại, công nghiệp theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ NN&PTNN 15/01/2010
14 TCVN 8434:2010 SẢN PHẨM CHẤT BÉO SỮA. TCVN 8434 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ KH&CN 01/01/2000
15 TCVN 8433:2010 TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TỪ PHOMAT CHẾ BIẾN. TCVN 8433 : 2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 287-1978, Amd.1-2008; TCVN 8433 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ KH&CN 01/01/2000
Quảng cáo
  • thit mat
Tin mới
Video
Thống kê truy cập