Văn bản pháp luật

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Báo giá
Giá Heo thịt hơi (Miền Bắc) từ 88.000 - 91.000 đ/kgGiá Heo thịt hơi CP 81.000 đ/kgGiá Heo thịt hơi (Miền Trung) từ 84.000 – 88.000 đ/kg Giá Heo thịt hơi (Miền Tây) 85.000 - 88.000 đ/kg Giá Heo thịt hơi (Miền Đông) 85.000 - 87.000 đ/kg
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quảng cáo
    13456
Văn bản pháp luật
(Muốn tìm tất cả thì để trống)
STT Số/Ký hiệu VB Nội dung trích dẫn Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Quốc Hội 29/11/2005
2 Nghị định 210/2013/NĐ-CP Nghị định này quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Chính phủ 01/01/2000
3 Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ Bộ NN & PTNT 01/01/2000
4 50/2014/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi BNN&PTNT 24/12/2014
5 Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT (Thông tư 50) được Bộ NN-PTNT ký ngày 24/12/2014 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT (Thông tư 66) ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý TĂCN. Bộ NN & PTNT 24/12/2014
6 CV 686/TCHQ-TXNK Tổng cục Hải quan nhận được công văn của các Cục Hải quan, Hiệp hội thức ăn chăn nuôi và các doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ ngày 01/01/2015. Tổng cục Hải quan 27/01/2015
7 Công văn số 222/TCT- CS V/v: Hướng dẫn áp dụng thuế GTGT đối với mặt hàng Phân bón; máy móc; thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; thức ăn gia súc, gia cầm và cho vật nuôi. ... Bộ Tài Chính 20/01/2015
8 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Chính Phủ 09/02/2012
9 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi Chính phủ 09/10/2013
10 7285/CT-BNN-CN Tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi Bộ NN & PTNT 07/09/2015
11 01/2016/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi Bộ NN & PTNN 15/02/2016
12 27/2016/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi: Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004. Bộ NN & PTNN 25/07/2016
13 27/2016/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi: Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004. Bộ NN & PTNN 26/07/2016
Quảng cáo
  • thit mat
Tin mới
Video
Thống kê truy cập